Trips & Tricks การใช้งาน ChatGPT สำหรับ Beginners

เราจะพาคุณไปเรียนรู้เทคโนโลยี AI ที่จะสามารถช่วยให้คุณทำสิ่งต่างๆ ได้ง่ายขึ้นและใช้เวลาไม่นาน เพราะคุณสามารใช้ AI ทำ หรือคิดแทนสิ่งต่างๆ แทนได้ ไม่ว่าจะเป็นการหาข้อมูลแบบสรุป วางแผนการท่องเที่ยว คิดคอนเทนท์ ไปจนถึงการวาดภาพ

฿690

สมัครเรียนทันที เพิ่มเข้าตระกร้า